S kódem DOVOLENA -15%, nevztahuje se na zboží v akci. Objednávky přijaté resp. uhrazeno od 18.6. budou odesílány 24.6.2024.

Doprava ZDARMA výdejní místo Packeta nad 2200 Kč

Reklamační řád

obchodní společnost Happy Bunny s.r.o.

se sídlem Zahradní 430/3, 972 23 Dolné Vestenice

identifikační číslo: 53326377

zapsání v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka č.

vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 102/2014 CFU, o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele") a zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") reklamační řád

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Reklamační řád upravuje vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který si zakoupil zboží od prodávajícího prostřednictvím webové stránky umístěné na internetové adrese www.happybunny.sk.

1.2. Reklamační řád je nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3. Reklamační řád upravuje podmínky, místo a způsob uplatnění práv spotřebitele plynoucích z odpovědnosti za vady zboží.

2. PŘIJÍMÁNÍ REKLAMACÍ

2.1. Reklamaci je povinen kupující provést vyplněním reklamačního formuláře dostupného na naší stránce, ve kterém musí přesně označit vady zboží.

2.2. Reklamace musí být podána písemně na adresu: Happy Bunny s.r.o., se sídlem Zahradní 430/3, 972 23 Dolné Vestenice, tedy musí být zaslán vyplněný reklamační formulář společně s reklamovaným zbožím a fakturou, věci T její kopií. Reklamované zboží musí být řádně vyčištěn. Doporučujeme reklamované zboží zaslat doporučeně a jako pojištěný balík. Za ztrátu balíku při přepravě neručíme. Zasilky na dobírku nebudou akceptovány. Po doručení reklamovaného zboží prodávajícímu bude prodávající bezprostředně informovat kupujícího o této skutečnosti e-mailem.

2.3. Náklady na přepravu reklamovaného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Přepravu po vyřízení reklamace hradí prodávající.


3. LHŮTA NA REKLAMACI, ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupující je povinen provést reklamaci bez zbytečného odkladu.

3.2. Na dodané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.

3.3. V případě, že práva z odpovědnosti za vady na věci neuplatní v záruční době, zaniknou.

3.4. Záruka se vztahuje na vady výrobku. Vady, které vznili nesprávným zacházením nebo skladováním ze strany kupujícího nejsou předmětem reklamace.

3.5. Prodávající má zákonem stanovenou 30 denní lhůtu od doručení reklamovaného zboží na přezkoumání oprávněnosti reklamace a její uznání nebo na neuznání.

4. nekompletnost ZÁSILKY

4.1. Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky do 24 hodin od převzetí zboží. Případné nesrovnalosti / nekompletnost zásilky prodávajícího neprodleně informovat, e-mailem nebo telefonicky. V případě neskoršj reklamace z důvodu nekompletnosti objednávky se ohled nebere.

4.2. Kupující je povinen v případě nekompletnosti objednávky zboží uchovat v jeho původním balení, nic z balení nevyhazovat a nenákladné se zbožím jakýmkoliv způsobem.

4.3. Prodávající je povinen po obdržení reklamace pro nekompletnost objednávky informovat kupujícího o dalším postupu.

5. POŠKOZENÍ ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ

5.1. Kupující je povinen si při přebírání zboží, ještě v přítomnosti pracovníka kurýrní společnosti nebo pošty zkontrolovat stav obalu. V případě, že je obal zboží poškozen, zásilku kupující nepřevezme a nedostatky reklamuje přímo u pracovníka kurýrní společnosti nebo pošty. Jestliže kupující zboží nepřevezme, je povinen informovat prodávajícího o této skutečnosti e-mailem nebo telefonicky. Později případné reklamace mechanického poškození zapříčiněné přepravou zboží nebudou uznány.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Znění reklamačního řádu může prodávající měnit a doplňovat. Povinnost písemného oznámení změny reklamačního řádu je splanená umístěním na webové stránce obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo změnit reklamační řád i bez předchozího upozornění.

6.2. Pro úpravu vzájemných práv a povinností v reklamačním řízení, které nejsou výslovně upraveny tímto reklamačním řádem se přiměřeně použijí ustanovení příslušných právních předpisů zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/2014 CFU, o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.


V Dolné Vestenice dne 20.10.2020

Žádná položka